El passat dimecres 28 de desembre, l’Ajuntament de Sarral va celebrar el Ple ordinari corresponent al mes de desembre.

La sessió es va iniciar amb l’aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió anterior i va continuar la intervenció del senyor secretari per exposar la proposta de pressupost, que compta amb un total de 2.232.523,41€ i l’alcaldessa en va donar els detalls. Va ser aprovat amb cinc vots a favor i quatre en contra.

S’aproven, doncs, la congelació de tots els impostos, menys l’impost d’escombraries, que puja un 8% i que està establert pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la recollida selectiva de la comarca.

Es mantenen les ajudes per a la reforma de les façanes dels habitatges amb distinció de nucli antic. Com a millora es prorroguen les ajudes per a la rehabilitació d’habitatges destinats al lloguer i aquesta proposta s’amplia a tot Sarral, Montbrió de la Marca i Vallverd.

S’aprova l’augment de les partides d’electricitat, combustibles i la partida de l’aigua del CAT a causa de l’augment de preu d’aquests recursos.

Es mantenen les inversions en obres i millores al municipi. Es destaca l’actuació al carrer Narmes i al carrer Monturiol, així com les millores en diversos equipaments municipals, com per exemple, el canvi de reixa a la pista dels pisos.

S’aprova la col·locació d’una caldera de biomassa per a la instal·lació de calefacció a l’Escola Salvador Ninot, que es troba subvencionada un 90% per la Diputació de Tarragona.

Com  a fet destacable i extraordinari es va fer una menció especial a la jubilació al funcionari de l’Ajuntament de Sarral i Secretari del Registre Civil, Damià Amorós i Rosanes.

Seguidament, per a finalitzar l’any i per a desitjar una bona jubilació al nostre company Damià es va fer un sopar amb tots els treballadors de l’Ajuntament.