Els carrers que s’han beneficiat de l’ajut han estat el carrer Marconi, Narmes i Monturiol

 

L’Ajuntament de Sarral es troba en mig de la remodelació de tres carrers cèntrics del casc antic. Aquestes actuacions s’han pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona i als esforços municipals. En el cas del carrer Monturiol, els arranjaments que s’estan duent a terme actualment costaran un total de 45.538,41€. D’aquest import, l’ajuntament ha aportat 2.000,00€ dels fons propis. La resta ha estat subvencionat per l’ens provincial, i s’està duent a terme el condicionament de la xarxa de l’aigua, de l’enllumenat, del clavegueram així com de la pavimentació de tot el carrer. Alhora s’aprofita per a posar comptadors a totes les cases que tenien aforaments seguint amb les mesures d’estalvi d’aigua que està implantant l’Ajuntament. Aquesta obra ha estat adjudicada a l’empresa Construccions Mateu.

La segona fase d’arranjaments seguiran pel carrer Narmes i el carrer Marconi i les obres tenien un pressupost total de 150.000,00€, dels quals 55.000,00€ són fons propis i la resta formen part d’un l’ajut de la Diputació de Tarragona. La licitació va sortir a concurs i va ser adjudicada a Nogués Excavacions S.L. per un preu de contracte de 115.800,00€ més IVA. La direcció de l’obra la duu a terme l’equip tècnic del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i es duran a terme accions per arreglar, en el cas del carrer Narmes, la xarxa de l’aigua, l’enllumenat i el paviment, sense haver de fer modificacions en el clavegueram ja que aquest va ser arreglat fa poc temps. En el cas del carrer Marconi, les modificacions que es duran a terme són també en la xarxa de l’aigua, en el paviment, en l’enllumenat i en el clavegueram.

En tots els carrers l’actualització del paviment es farà d’acord amb les darreres modificacions en els mateixos elements del poble, és a dir, sense voreres per a maximitzar l’espai del vianant i fer més accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

És una actuació que es troba dintre del Pla d’Acció Municipal anualitat 2022 de la Diputació de Tarragona.