La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Sarral, per import de 15.000,00€ en concepte de: Despeses corrents dintre de la línia Pla d’Acció Municipal PAM – Anualitat 2023.