La sessió es va celebrar dilluns 10 de juliol a les 19 h

Dilluns 10 de juliol a les 19 h es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sarral el Ple Municipal d’Organització amb l’assistència de tots els representants dels tres partits presents i electes a Sarral.

En aquest Ple es va aprovar la creació de la nova junta de govern, es va definir la periodicitat en què es celebraran els Plens pel període 2023-2027, així com els membres que formaran part de la Comissió Especial de Comptes, de la qual en formen part tots els regidors i regidores.

De la mateixa manera es creà la Comissió Informativa de l’Aigua per analitzar i millorar la situació de la sequera al municipi de Sarral. Durant aquest Ple es va crear també una Comissió Informativa de Coordinació amb representació proporcional dels diferents partits sarralencs  i es van establir les retribucions dels càrrecs electes, així com les assistències a òrgans col·legiats.

Durant l’última part de la sessió del Ple d’Organització es van donar compte dels tinents d’alcalde i membres de la junta de govern, essent primera tinenta d’alcaldia la Sra. Núria Forn Rodríguez i com a segon, el Sr. Pau Moreno Castro-Luzon. Els membres de la Junta de Govern definits, doncs, van resultar el Sr. Jaume Fornés Tardiu, la Sra. Núria Forn Rodríguez i el Sr. Ot Cortés Rubio.

Per finalitzar, es va donar compte de les de legacions de regidories aprovades mitjançant Decret d’Alcaldia. Així doncs, el cartipàs del municipi de Sarral queda repartit de la següent manera:

 1. Urbanisme: Jaume Fornés Tardiu (UPS-FIC) i Núria Forn Rodríguez (CM).
 2. Governació i Agricultura: Pau Moreno Castro-Luzon (UPS-FIC).
 3. Educació: Olga Yatsyshyn Yatsyshyn (CM) i Pau Moreno Castro-Luzon.
 4. Turisme i cultura: Núria Forn Rodríguez i Olga Yatsyshyn Yatsyshyn (CM).
 5. Festes: Anna Miró Miró (UPS-FIC) i Pau Moreno Castro-Luzon.
 6. Igualtat i polítiques de gènere: Núria Forn Rodríguez i Anna Miró i Miró i Olga Yatsyshyn Yatsyshyn.
 7. Esports: Raül Martínez Martínez (UPS-FIC).
 8. Medi Ambient i Sostenibilitat: Pau Moreno Castro-Luzon.
 9. Noves Tecnologies: Núria Forn Rodríguez i Anna Miró Miró i Olga Yatsyshyn Yatsyshyn.
 10. Participació ciutadana i relacions amb les associacions: Raül Martínez Martínez i Núria Forn Rodríguez.
 11. Polítiques d’habitatge: Ot Cortés Rubio (CM).
 12. Sanitat: Jaume Fornés Tardiu i Raül Martínez Martínez.
 13. Joventut: Núria Forn Rodríguez i Raül Martínez Martínez.
 14. Hisenda: Jaume Fornés Tardiu i Ot Cortés Rubio.
 15. Empresa, promoció econòmica i ocupació: Ot Cortés Rubio.
 16. Acció social i immigració: Núria Forn Rodríguez.