L’obra de pavimentació i serveis dels carrer Narmes i el carrer Marconi tenien un pressupost elegible de 149.948,49€, dels quals 91.120,02€ són la subvenció  de la Diputació de Tarragona.

La licitació va sortir a concurs i va ser adjudicada a Nogués Excavacions S.L.. La direcció de l’obra la duu a terme l’equip tècnic del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i es duran a terme accions per arreglar, en el cas del carrer Narmes, la xarxa de l’aigua, l’enllumenat i el paviment, sense haver de fer modificacions en el clavegueram ja que aquest va ser arreglat fa poc temps. En el cas del carrer Marconi, les modificacions que es duran a terme són també en la xarxa de l’aigua, en el paviment, en l’enllumenat i en el clavegueram.

En tots els carrers l’actualització del paviment es farà d’acord amb les darreres modificacions en els mateixos elements del poble, és a dir, sense voreres per a maximitzar l’espai del vianant i fer més accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

Les obres van finalitzar el mes d’octubre de 2023.

És una actuació que es troba dintre del Pla d’Acció Municipal anualitat 2018 de la Diputació de Tarragona.