L’Ajuntament de Sarral ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb un total de 5.099,44 € en resposta a la sol·licitud a la convocatòria de l’exercici de l’any 2023 que fa referència a les actuacions de la línia de la subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.