Entitat sense ànim de lucre que vela per l’educació i representa els interessos de les mares, pares, tutores i tutors de l’escola.