L’Ajuntament de Sarral ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb un total de 26.993,42 € en resposta a la sol·licitud a la convocatòria de l’exercici de l’any 2022 que fa referència a la Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables.

Les actuacions de la línia 1 de la subvenció s’han destinat al pagament dels socorristes de la piscina municipal de Sarral, així com dels agents cívics que també van ser destinats al mateix equipament i a la deixalleria municipal. La línia 2 ha permès l’actuació en la neteja del dipòsit en el punt d’abombament de l’aigua potable del Picaire.

Amb aquesta mateixa línia de la subvenció de Salut Pública s’han pogut dur a terme actuacions derivades, com és la instal·lació d’una bomba de calor i fred al consultori mèdic local i a la sala de pediatria, emplaçats a av. de la Conca núm. 44, responent a la sol·licitud que contempla la subvenció amb relació al condicionament dels consultors mèdics locals de titularitat municipal.

Amb aquest ajut, a més, l’ajuntament ha pogut contractar la desinsectació i desratització del municipi, accions dutes a terme per l’empresa Ambient Servei S.L. Aquesta mateixa companyia ha executat les tasques de reducció d’espècies plaga com paneroles, formigues i rates o ratolins, així com les actuacions en el clavegueram de la població, de l’escola, l’ajuntament, el Casal de la Gent Gran i de la Sala Recreativa.

La subvenció ha permès també dur a terme la renovació dels cartells de la Ruta 3 de l’Anguera, fent referència a la sol·licitud amb relació a la senyalització i la informació a la població als espais naturals. Amb aquesta millora la població sarralenca i la visitant troben millorada la seva xarxa de rutes naturals del terme, projecte que pretén incentivar i afavorir els hàbits saludables com el senderisme o el trail running.