Van comptar amb una alta participació, sobretot la Processó del Sant Enterrament, que va tenir lloc pels carrers del poble, on van poder sortir el Sant Crist i la Verge dels Dolors i les mares dels infants que aquest any faran la comunió portaven el pendó. L’altre acte amb molta afluència i de característica particular de la tradició sarralenca és l’Encontre, un acte que es manté a Sarral des de fa molts anys amb la Processó i Missa posterior.