L’Ajuntament de Sarral es va acollir a la convocatòria de subvencions per a interessos de préstecs, exercici 2023.

La Diputació de Tarragona ha resolt concedir les següents subvencions pels imports que es detallen:

  • Interessos Banc Santander: 3.289,59 €
  • Interessos BBVA: 6.456,21 €

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.