La Diputació de Tarragona subvenciona a l’Ajuntament de Sarral, per a la contractació d’actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals (E-catàleg). L’import màxim a rebre per l’Ajuntament de Sarral per aquest concepte durant l’exercici 2024 ascendeix a 17.302,91 euros.