Grup de persones voluntàries que realitzen visites del patrimoni històric i arquitectònic del municipi.